แคปซูลเลือดจระเข้ แคลลาแคร์

เลือดจระเข้ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์แล้วมีลักษณะเหมือนเดิม แถมยังมีคุณสมบัติดีขึ้นอีกด้วย
ในเลือดจระเข้มีโปรตีนที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น โปรตีนในกลุ่มครอคโคซิน (Crocosin family) ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดไม่เกิน 500 ดาลตัน มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้หลายชนิด เป็นความจริงที่ว่าโปรตีนอาจเสียสภาพไปหากได้รับความร้อนสูงนานเกินไป แต่ก็มีการพิสูจน์แล้วว่ากระบวนการพาสเจอร์ไรเซชั่นของ Calla Care ไม่ทำให้โปรตีนที่มีประโยชน์เสียสภาพ ผลการทดสอบเปรียบเทียบโปรตีนใน เลือดจระเข้สด และเลือดจระเข้พาสเจอไรซ์ ด้วยวิธีทางชีวเคมี (SDS PAGE) เพื่อวัดขนาดโปรตีน แสดงให้เห็นว่าเลือดจระเข้ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม

ธาตุเหล็กคือ
ในเลือดของคนเราจะก็มีธาตุเหล็กอยู่แล้วที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดง สีที่เกิดจากธาตุเหล็กจับอยู่กับโปรตีน เรียกว่า ฮีโมโกลบิน เรียกสั้นๆๆว่า ฮีม คือ ธาตุเหล็กแหล่งที่พบของฮีม คือ แหล่งที่เป็นสัตว์โดย เฉพาะเนื้อหนังของสัตว์ ไม่ใช่เฉพาะเนื้อสัตว์เท่านั้นที่มีธาตุเหล็ก ในพวกพืชผักเช่น ถั่ว และ ข้าวก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ได้อยู่ในรูปของ ฮีม   ธาตุเหล็กที่ร่างกายที่เราสามารถดูดซึมได้ดีมากกดังนั้น ส่วนสำคัญต่างๆ ของร่างกายจะทำงานได้ ต้องมีเลือดเข้าไปถึง และเม็ดเลือดแดงจะต้องมีมากพอ ถ้าเม็ดเลือดแดงมีน้อยก็จะเกิดการพร่องของเหล็ก แม้ว่าจะน้อยลงไปจากปกติไม่มาก การทำงานของอวัยวะก็จะเริ่มเสื่อม การที่ตัวของเราซีดนั้นก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ซีดก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลร้ายเพราะคนปกติก็อาจจะขาดธาตุเหล็กได้เหมือนกัน เพราะอย่างนั้นสมองเราเป็นอวัยวะทีไวที่สุดพอนำออกซิเจนทีจะไปเลี้ยงแล้วขาดเหล็กทำให้เกิดผลต่อร่างกาย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง กับอาการสมอง คือสติปัญญาการเรียนรู้ของเรา เรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้มีความสำคัญมาก เพราะทำให้เราขาดสมาธิในการเรียน หรือการพร่องของเหล็ก

ประโยชน์ของธาตุเหล็ก
1. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียของร่างกาย
3. ช่วยเสริมความต้านทานต่อการเจ็บป่วย
4. ช่วยป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
5. ช่วยทำให้สีผิวพรรณดูเรียบเนียน

**** ศัตรูของธาตุเหล็กได้แก่ ฟอสโฟโปรตีนในไข่และสารไฟเทตในขนมปังโฮลวีตที่ไม่ได้หมักฟู ซืึ่งหากขาดธาตุเหล็กแล้วอาจเกิดโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตข้ามีร่างกายอ่อนเพลียผิวพรรณดูไม่สดใสและผิดซีด****

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เกล็ดเลือดต่ำ
หากแบ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเริ่มแรกคือ เกิดจากการตรวจพบและทำการรักษาซึ่งโอกาสที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกมีสูงถ้ายังมีพฤติกรรมการใช้ ชีวิตและบริโภคอาหารแบบเดิมๆ แต่ถ้าผู้ป่วยมีการดูแลร่างกายที่ถูกวิธีและทานเลือด จระเข้ควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดมีโอกาสที่จะหายขาดสูง ซึ่งมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นในระยะเริ่มแรกทดสอบ มาแล้วได้ผลจริง แต่ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ประโยชน์ที่ได้จากเลือดจระเข้จะต่างกันคือ บำรุงร่างกายให้แข็งแรงเพราะได้รับสารอาหารที่    จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเสริมสร้างเม็ดเลือด สามารถมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมักมีปัญหารับประทานอา หารได้น้อย เบื่ออาหาร จากความเจ็บปวด หรือ ผลจากยาที่ใช้รักษาโรคเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการเสริมสร้างเม็ดเลือดจากเลือดจระเข้ก็จะช่วยในการเพิ่มเม็ดเลือด เกล็ดเลือดให้กับผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงพอในการรักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เช่น ฉายแสง หรือการให้ยาเคมีบำบัด

ผู้ที่ต้องการเสริมธาตุเหล็ก ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ซึ่งโรคโลหิตจางเป็นภาวะที่ร่างกายมีจำนวนเม็ด เลือดแดงน้อยกว่าปกติพบบ่อยว่ามีสาเหตุจากการ ขาดสารอาหารโดยเฉพาะธาตุเหล็กซึ่งเป็นองค์ประ กอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือด หน้าที่หลักของธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงคือขนส่ง ออกซิเจนออกจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นเลือดจระเข้จึงมีสรรพคุณโดยตรงในการช่วย เติมธาตุเหล็กที่ขาดหายไปให้กับร่างกายและมีความปลอดภัย ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า เพราะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากธรรมชาติและอยู่ใน รูปของฮีม แบบที่พบในฮีมโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ทำให้ไม่ต้องรับประทานธาตุเหล็กในปริมาณมากๆ เพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมสารอาหารในปริมาณที่เท่า กันเมื่อเทียบกับธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีมซึ่งมักผลิตมาจากพืชหรือ อาหารเสริมแบบเคมีสังเคราะห์

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรอบเดือนมาไม่ปกติผู้ที่มีอาการปวดท้องเนื่องจากมีรอบเดือน เสียเลือดมาก
มาก ซึ่งเลือดจระเข้จะมีสรรพคุณที่ช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน เหล็ก และ แร่ธาตุสำคัญอื่นๆ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ผู้ที่ทดลองรับประทานเลือดจระเข้ให้ข้อมูลว่าได้ผล บรรเทาอาการผิดปกติของรอบเดือนจริง ลดอาการปวดท้องระหว่างรอบเดือนและหายไปในที่สุด เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันไม่ปกติ
ความเจ็บป่วยหรือตรากตรำทำงานหนักมักทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารที่จำเป็นเพิ่มขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง

ผู้ที่มีอาการหอบหืด ภูมิแพ้
แพทย์แผนจีนใช้เนื้อและเลือดจระเข้เป็นส่วนประ กอบสำคัญในยาจีนเพื่อรักษาอาการโรคเหล่านี้

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เลือดจระเข้แคปซูลทำจากเลือดจระเข้ฟรีซดรายแท้ 100 % ไม่มีการเติมน้ำตาล แป้ง หรือสารคาร์โบไฮเดรตอื่น และไม่มีไขมัน เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล ไขมัน เลือดจระเข้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่สะดวก ปลอดภัย และให้สารอาหารโปรตีนซึ่งช่วยในการสมานแผลทั้งที่เกิดภายนอกร่างกายและภายในร่างกาย

คนเป็นความดันโลหิตต่ำ
การแพทย์แผนจีนได้จัดโรคความดันโลหิตต่ำให้อยู่ ในกลุ่มอาการที่เกิดจากการพร่องของพลังซี่และนิยมการบำรุงบำรุงเลือดเพื่อบำบัดภาวะความดันโลหิตต่ำ เมื่อร่างกายสมบูรณ์ขึ้น ความดันโลหิตก็จะค่อยๆ ปรับเข้าสู่ภาวะปกติ เลือดจระเข้จึงมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราปรับเข้าสู่สมดุลและอาการผิดปกติต่างๆก็จะค่อยๆ หายไปได้

ผู้ป่วยโรคปอดจากหลายสาเหตุ
เช่น การสูบบุหรี่ หรือการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ เป็นต้นซึ่งสรรพคุณที่ได้จากเลือดจระเข้จะมีส่วน ช่วยเสริม ธาตุเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ เม็ดเลือดแดงโดยหน้าที่หลักของธาตุเหล็กในเม็ด เลือดแดง คือ การนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วน ต่างๆ ของร่างกาย

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
เพราะเลือดจระเข้มีสารอาหารที่จำเป็นในการเสริม สร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ดูดซึมนำไปใช้ได้ง่าย ซึ่งสำคัญกับสำหรับผู้สูงอายุในการบำรุงร่างกาย

เหมาะสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น
เพราะร่างกายต้องการกรดอมิโนจากโปรตีนหลาย ชนิดเพื่อเร่งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้กลับเป็นปกติได้ โดยเร็ว

เหมาะกับเด็กวัยเจริญเติบโตและขาดสารอาหาร
เพราะเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่ครบจะเจริญเติบโต ไม่สมบูรณ์ เจ็บป่วยง่าย สมาธิสั้น ทำให้เรียนไม่ได้ผลดีการรับประทานเลือดจระเข้ เสริมช่วยทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่จำเป็นมากขึ้น จึงสามารถเสริมสิ่งที่ขาดไปซึ่งแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำ ให้เห็นผลได้

เหมาะกับนักกีฬาทุกประเภท
เพราะเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่นำพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าจระเข้นั้นมีความสามารถในการดำน้ำได้เป็นเวลานาน

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube